Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych

2. Cel studiów i zadania

Głównym celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia oraz pogłębienia wiedzy przydatnej na stanowiskach kierowniczych i technologicznych związanych z ubytkową technologią kształtowania materiałów.

Cele szczegółowe dotyczą wiedzy z zakresu doboru narzędzi skrawających, parametrów i strategii obróbki skrawaniem oraz obrabiarek w celu skrócenia czasu, zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i osiągnięcia wymaganej dokładności obrabianych przedmiotów.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć.

Zajęcia prowadzone są w formie laboratoriów (63%) w grupach maksymalnie 8 osobowych, wykładów (30%) i ćwiczeń (7%) i odbywają się w piątki w godzinach wieczornych oraz soboty.

Uczestnicy otrzymują wszystkie materiały szkoleniowe, w tym odzież i okulary ochronne do pracy na obrabiarkach.

Program studiów

W zakresie wysokowydajnej obróbki skrawaniem, słuchacze studiów zdobędą wiedzę o:

  • doborze i eksploatacji nowoczesnych narzędzi skrawających,
  • efektach fizycznych i technologicznych obróbki skrawaniem (siły, drgania, struktura geometryczna powierzchni),
  • doborze parametrów skrawania (szczególnie dla zapewnienia maksymalnej wydajności),
  • technologiach zwiększających produktywność obróbki skrawaniem (obróbka na gotowo przedmiotu na jednej obrabiarce, obróbce zahartowanych stali narzędziami o zdefiniowanej geometrii HM, obróbce szybkościowej HSM i obróbce wysokowydajnej HPM, wspomaganiu obróbki materiałów trudno skrawalnych za pomocą ultradźwięków i promieniowania laserowego, hartowaniu laserowym na obrabiarkach),
  • programowaniu (Heidenhain i Siemens) i nowoczesnych konstrukcjach obrabiarek skrawających,
  • strategiach obróbkowych CAM (na przykładzie systemu CATIA).

 

Wykaz godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów

Program studiów podyplomowych – SP 200 Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych

Semestr I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Prowadzący

W

C

L

P/S

1

Eksploatacja narzędzi skrawających i efekty obróbki

8

 

14

 

6

Dr inż. Zbigniew Nowakowski

Dr inż. Marek Rybicki

2

Programowanie obrabiarek CNC

10

 

30

 

6

Dr inż. Wojciech Ptaszyński

3

Podstawowe strategie obróbkowe

 

 

16

 

6

Mgr inż. Mateusz Hoffmann

4

Obrabiarki do obróbki wysokowydajnej

8

 

10

 

6

Dr inż. Wojciech Ptaszyński

5

Technologie zwiększające produktywność obróbki skrawaniem

10

 

10

 

6

Dr hab. inż. Paweł Twardowski

Dr inż. Damian Przestacki

Dr inż. Marek Rybicki

Mgr inż. Tadeusz Chwalczuk

Suma godzin

 Ogółem     116

36

 

80

 

30

 

 

 

Semestr II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Prowadzący

W

C

L

P/S

1

Dobór parametrów skrawania

 

14

 

 

6

Dr inż. Marek Rybicki

2

Systemy narzędziowe

8

 

10

 

6

Dr inż. Zbigniew Nowakowski

Mgr inż. Szymon Wojciechowski

3

Zaawansowane strategie obróbkowe

 

 

16

 

6

Mgr inż. Mateusz Hoffmann

4

Dynamika i diagnostyka procesu skrawania

8

 

10

 

6

Dr hab. inż. Paweł Twardowski

Mgr inż. Szymon Wojciechowski

5

Obróbka dokładna i narzędzia precyzyjne

8

 

10

 

6

Mgr inż. Szymon Wojciechowski

Dr inż. Marek Rybicki

Mgr inż. Maciej Wiśniewski

Suma godzin

 Ogółem     84

24

14

46

 

30

 

 

 

 

 

1. Informacje ogólne

 

 

 

ZAPRASZAMY!!!

Rozpoczynamy III edycję

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!!!!

Wystarczy przesłać wypełniony kwestionariusz i skan dyplomu ukończenia studiów!

UWAGA - studia praktyczne - liczba miejsc ograniczona!

Każdy słuchacz otrzymuje automatycznie: ŚWIADECTWO MNiSW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich o profilu technicznym. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studium w wysokości: 5 500 zł. Kierownikiem Studiów jest dr hab. inż. Paweł Twardowski

Kontakt:
mgr Beata CZERKAS
ul. Piotrowo 3, pokój 629
60-965 Poznań, POLSKA
tel. +48 61 665 2755
fax. +48 61 665 2200
e-mail: beata.czerkas@put.poznan.pl