Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych

1. Informacje ogólne

 

 

 

ZAPRASZAMY!!!

Rozpoczynamy III edycję

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!!!!

Wystarczy przesłać wypełniony kwestionariusz i skan dyplomu ukończenia studiów!

UWAGA - studia praktyczne - liczba miejsc ograniczona!

Każdy słuchacz otrzymuje automatycznie: ŚWIADECTWO MNiSW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich o profilu technicznym. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studium w wysokości: 5 500 zł. Kierownikiem Studiów jest dr hab. inż. Paweł Twardowski

Kontakt:
mgr Beata CZERKAS
ul. Piotrowo 3, pokój 629
60-965 Poznań, POLSKA
tel. +48 61 665 2755
fax. +48 61 665 2200
e-mail: beata.czerkas@put.poznan.pl

2. Cel studiów i zadania

Głównym celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia oraz pogłębienia wiedzy przydatnej na stanowiskach kierowniczych i technologicznych związanych z ubytkową technologią kształtowania materiałów.

Cele szczegółowe dotyczą wiedzy z zakresu doboru narzędzi skrawających, parametrów i strategii obróbki skrawaniem oraz obrabiarek w celu skrócenia czasu, zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i osiągnięcia wymaganej dokładności obrabianych przedmiotów.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć.

Zajęcia prowadzone są w formie laboratoriów (63%) w grupach maksymalnie 8 osobowych, wykładów (30%) i ćwiczeń (7%) i odbywają się w piątki w godzinach wieczornych oraz soboty.

Uczestnicy otrzymują wszystkie materiały szkoleniowe, w tym odzież i okulary ochronne do pracy na obrabiarkach.

Program studiów

W zakresie wysokowydajnej obróbki skrawaniem, słuchacze studiów zdobędą wiedzę o:

  • doborze i eksploatacji nowoczesnych narzędzi skrawających,
  • efektach fizycznych i technologicznych obróbki skrawaniem (siły, drgania, struktura geometryczna powierzchni),
  • doborze parametrów skrawania (szczególnie dla zapewnienia maksymalnej wydajności),
  • technologiach zwiększających produktywność obróbki skrawaniem (obróbka na gotowo przedmiotu na jednej obrabiarce, obróbce zahartowanych stali narzędziami o zdefiniowanej geometrii HM, obróbce szybkościowej HSM i obróbce wysokowydajnej HPM, wspomaganiu obróbki materiałów trudno skrawalnych za pomocą ultradźwięków i promieniowania laserowego, hartowaniu laserowym na obrabiarkach),
  • programowaniu (Heidenhain i Siemens) i nowoczesnych konstrukcjach obrabiarek skrawających,
  • strategiach obróbkowych CAM (na przykładzie systemu CATIA).

 

Wykaz godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów

Program studiów podyplomowych – SP 200 Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych

Semestr I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Prowadzący

W

C

L

P/S

1

Eksploatacja narzędzi skrawających i efekty obróbki

8

 

14

 

6

Dr inż. Zbigniew Nowakowski

Dr inż. Marek Rybicki

2

Programowanie obrabiarek CNC

10

 

30

 

6

Dr inż. Wojciech Ptaszyński

3

Podstawowe strategie obróbkowe

 

 

16

 

6

Mgr inż. Mateusz Hoffmann

4

Obrabiarki do obróbki wysokowydajnej

8

 

10

 

6

Dr inż. Wojciech Ptaszyński

5

Technologie zwiększające produktywność obróbki skrawaniem

10

 

10

 

6

Dr hab. inż. Paweł Twardowski

Dr inż. Damian Przestacki

Dr inż. Marek Rybicki

Mgr inż. Tadeusz Chwalczuk

Suma godzin

 Ogółem     116

36

 

80

 

30

 

 

 

Semestr II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Prowadzący

W

C

L

P/S

1

Dobór parametrów skrawania

 

14

 

 

6

Dr inż. Marek Rybicki

2

Systemy narzędziowe

8

 

10

 

6

Dr inż. Zbigniew Nowakowski

Mgr inż. Szymon Wojciechowski

3

Zaawansowane strategie obróbkowe

 

 

16

 

6

Mgr inż. Mateusz Hoffmann

4

Dynamika i diagnostyka procesu skrawania

8

 

10

 

6

Dr hab. inż. Paweł Twardowski

Mgr inż. Szymon Wojciechowski

5

Obróbka dokładna i narzędzia precyzyjne

8

 

10

 

6

Mgr inż. Szymon Wojciechowski

Dr inż. Marek Rybicki

Mgr inż. Maciej Wiśniewski

Suma godzin

 Ogółem     84

24

14

46

 

30