Projektowanie i eksploatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych

1. Informacje ogólne

ZAPRASZAMY!!!

Rozpoczynamy II edycję

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA !!!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!!!!

Wystarczy przesłać wypełniony kwestionariusz i skan dyplomu ukończenia studiów!

UWAGA - studia praktyczne - liczba miejsc ograniczona!

 

 

 

 

Każdy słuchacz otrzymuje automatycznie:
ŚWIADECTWO MNiSW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich o profilu technicznym.
Warunkiem przyjęcia jest pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studium w wysokości: 4 800 zł.

Kierownikiem Studiów jest dr inż. Adam Myszkowski

Kontakt:
mgr Beata CZERKAS
ul. Piotrowo 3, pokój 629
60-965 Poznań, POLSKA
tel. +48 61 665 2755
fax. +48 61 665 2200
e-mail: beata.czerkas@put.poznan.pl

2. Cel i zadania

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia oraz pogłebienia wiedzy przydatnej na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych związanych z budową i obsługą układów hydraulicznych i pneumatycznych.

W ramach studiów studenci zdobywają wiedzę teoretycznej oraz nabywają praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Hydromechaniki
 • Uszczelnień technicznych
 • BHP w układach hydraulicznych i pneumatycznych
 • Elementów w układach hydraulicznych i pneumatycznych
 • Aparatury pomiarowej i sterującej w układach automatyki
 • Układów hydraulicznych w maszynach roboczych i technologicznych
 • Pneumatycznych układówch sterujących i napędowych
 • Eksploatacji układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Sterowania numerycznego maszyn
 • Projektowania pneumatycznych układów napędowych
 • Modelowania płynowych układów napędowych
 • Projektowania hydraulicznych układów napędowych
 • Elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych układów sterujących
3. Program studiów

Semestr I

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Prowadzący

W

C

L

P/S

1

Hydromechanika

6

8

 

 

4

Dr hab. inż. Anita Uściłowska, prof. PP

2

Uszczelnienia techniczne

4

 

 

10

4

dr inż. Adam Myszkowski

3

BHP w układach hydraulicznych i pneumatycznych

4

 

 

 

2

mgr inż. Waldemar Matysiak

4

Elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych

8

 

8

 

4

dr hab. inż. Roman Staniek prof. PP

dr inż. Adam Myszkowski

5

Aparatura pomiarowa i sterująca w układach automatyki

6

 

8

 

4

prof. dr hab. inż. A Milecki

mgr inż. Marcin Pelic

6

Układy hydrauliczne w maszynach roboczych i technologicznych

8

8

8

 

6

dr hab. Inż. Roman Staniek prof. PP

mgr inż. Marcin Pelic

7

Pneumatyczne układy sterujące i napędowe

4

8

8

 

6

dr inż. Janusz Jermak

mgr inż. Marcin Pelic

Suma godzin

Ogółem     106

40

24

32

10

30

 

                 
 

 

 

Semestr II

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Prowadzący

W

C

L

P/S

1

Eksploatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych

 

12

8

 

6

dr inż. Adam Myszkowski,

Osoby z doświadczeniem przemysłowym

2

Sterowanie numeryczne maszyn

4

 

8

 

4

dr inż. Wojciech Ptaszyński

mgr inż. Marcin Pelic

4

Projektowanie pneumatycznych układów napędowych

2

 

 

16

6

dr inż. Adam Myszkowski

5

Modelowanie płynowych układów napędowych

6

 

8

 

4

prof. dr hab. inż. A Milecki

dr inż. Dariusz Sędziak

3

Projektowanie hydraulicznych układów napędowych

2

 

 

16

6

dr inż. Adam Myszkowski

6

Elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne układy sterujące

6

 

8

 

4

prof. dr hab. inż. A Milecki

dr inż. Dariusz Sędziak

Suma godzin

Ogółem     96

20

12

32

32

30