Projekty

Tytuł Rodzaj Kierownik Numer
Kształtowanie drobnych uzębień metodą skrawania z podziałem ciągłym narzędziem jednoostrzowym Projekt Promotorski dr hab. inż. R. Grajdek, prof. PP. (W. Ptaszyński) KBN-22-247/T07/98/14 1998
1999
Badania sterowania, dokładności, dynamiki i stabilności elektrohydraulicznych serwonapędów liniowych Projekt Własny dr inż. R. Staniek KBN 759/T07/96/11 1996
1999
Stabilizacja małych prędkości liniowego napędu hydraulicznego w warunkach zmiennych obciążeń Projekt Promotorski prof. dr hab. inż. A. Ławniczak. (Makowski) KBN-22-1002/T07/98/15 1998
1999
Zastosowanie nowego typu tłumików o sterowanym współczynniku tłumienia do korekcji charakterystyk dynamicznych serwonapędu elektrohydraulicznego Projekt Własny prof. dr hab. inż. A. Ławniczak KBN 519/T07/97/13 1997
1999
Typoszereg stołów obrotowych sterowanych numerycznie FNd Projekt Celowy dr inż. Roman Staniek nr 7 T07D 03897 C/3330 (PC-22-1926/C.T07-7/97) 1997
1998
Komputerowo wspomagane podstawy projektowania korpusów maszyn (statyka, dynamika, wibroakustyka) na przykładzie korpusów przekładni zębatych Projekt Własny dr inż. A. Kabała KBN 586/T07/94/0 1994
1997
Analiza i badania sterowania elektrohydraulicznym napędem liniowym z silnikiem krokowym jako elementem zadającym Projekt Promotorski dr hab. inż. A. Ławniczak, prof. PP. (A. Milecki) KBN 1127/T07/95/08 1995
1996
Projektowanie i badania układów napędu i sterowania płynowego zwłaszcza dla robotów przemysłowych Projekt Własny dr hab. inż. A Ławniczak. KBN 522/T07/92/03 1992
1994

Strony