Dyplomy

Profil dyplomowania Konstrukcja maszyn i urządzeń (MiBM, studia stacjonarne, Ist.)

Profil dyplomowania Konstrukcja maszyn i urządzeń jest przeznaczony dla studentów pragnących poznać nowoczesne metody projektowania maszyn oraz urządzeń technologicznych, w powiązaniu z ich wykonawstwem i badaniami. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do twórczej pracy konstrukcyjnej w szerokim zakresie tematycznym, w szczególności: obrabiarek CNC, oraz współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych.

Przedmioty profilu dyplomowania: Konstrukcja maszyn i urządzeń

 • Oprzyrządowanie technologiczne 15w 15p
 • Projektowanie maszyn technologicznych 15w 15p
 • Wytrzymałość  konstrukcji cienkościennych 15w 15ćw
 • Metody obliczeniowe mechaniki konstrukcji 15w 15ćw
Przedmioty obieralne
 • Redukcja drgań 15w 15ćw
 • Stateczność konstrukcji 15w 15ćw
 • Elektrohydraulika i elektropneumatyka 15w 15l
 • Techniki laserowe w inżynierii wytwarzania 15w 15l
 • Programowanie obrabiarek CNC 15w 15l
 • Programowanie robotów przemysłowych 15w 15l
 • Obsługiwanie i utrzymywanie ruchu maszyn 15w 15l

opisy przedmiotów: www.wbmiz.put.poznan.pl, zakładka ECTS, rok akad. 2012/13

Obszary/przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Konstrukcja automatycznej owijarki do palet
 • Konstrukcja urządzenia buforującego w linii technologicznej napełniania kremu
 • Opracowanie procedury badań w celu zakwalifikowania prototypu do wytwarzania przemysłowego
 • Konstrukcja formy do obtrysku elementów metalowych wykorzystywanych przy produkcji złączy elektrycznych
 • Konstrukcja urządzenia do wymiany klocków bocznych w linii do produkcji płyty warstwowej
 • Technologia obróbki korpusu na frezarce CNC z wykorzystaniem systemu FeatureCAM
 • Konstrukcja stołu do poziomowania odlewów
 • Konstrukcja automatycznego przyrządu frezarskiego do bazowania korpusów
 • Konstrukcja ogrodowej lampy wynurzalnej
 • Konstrukcja lekkiej sondy dynamicznej do badań gruntu
 • Projekt stołu obrotowego NC
 • Badania pracą centrum tokarskiego CTX 450 eco
 • Projekt tokarki do obróbki materiałów miękkich
 • Konstrukcja urządzenia usprawniającego opróżnianie worków w kontenerach IBC
 • Konstrukcja frezarki CNC do wycinania otworów w rurach PVC
 • Konstrukcja krępownika do blach wykorzystywanych do produkcji złączy elektrycznych
 • Przegląd obrabiarek do obróbki przedmiotów wielkogabarytowych
 • Modelowanie przekładni epicykloidalnej w systemach CAD
 • Konstrukcja wywrotnicy do samochodów ciężarowych 
 • Konstrukcja bezstopniowej przekładni do roweru trekingowego
 • Wybrane zagadnienia projektowania żurawia portowego
 • Analiza połączeń klejonych w konstrukcjach wielowarstwowych
 • Badania cienkościennych belek ceowych o niestandardowych półkach
 • Model belkowy i płytowy konstrukcji – porównanie wyników obliczeń statycznych
 • Statyka płyt podpartych punktowo w ujęciu metody elementów skończonych
 • Konstrukcja dwustronnej poziomej prasy hydraulicznej
 • Minimalizacja spiętrzenia naprężeń w dnie wypukłym ciśnieniowego zbiornika walcowego
 • Projekt i analiza termiczna zabudowy izolacyjnej linii produkcyjnej płyt trójwartstwowych
 • Instalacja hydrauliczna do produkcji pianki poliuretanowej.
  Analiza spełnianych funkcji i sposobu ich realizacji.
 • Wytrzymałość poziomych zbiorników cienkościennych o przekrojach kołowym lub prostokątnym
 • Wytrzymałość i stateczność słupa cienkościennego
 • Wytrzymałość belki cienkościennej
 • Wytrzymałość dna elipsoidalnego z króćcem
 • Wytrzymałość ramy płaskiej przestrzennie skręcanej
 • Wytrzymałość zbiornika kulistego na podstawie teorii grubościennych lub cienkościennych powłok
 • Wytrzymałość zbiornika walcowego na podstawie teorii grubościennych lub cienkościennych powłok
 • Wytrzymałość ramy przyczepy do przewozu rowerów wodnych
 • Wytrzymałość połączenia kołnierzowo - śrubowego
 • Wytrzymałość ramy gąsienicy maszyny do renowacji cieków wodnych

Specjalność Konstrukcja maszyn i urządzeń (MiBM, studia stacjonarne, IIst.)

Specjalność Konstrukcja maszyn i urządzeń jest przeznaczony dla studentów pragnących poznać nowoczesne metody projektowania maszyn oraz urządzeń technologicznych, w powiązaniu z ich wykonawstwem i badaniami. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do twórczej pracy konstrukcyjnej w szerokim zakresie tematycznym, w szczególności: obrabiarek CNC oraz współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych.

Przedmioty specjalności: Konstrukcja maszyn i urządzeń

 • Projektowanie układów sterowania maszyn 15w 15l
 • Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM 15l 15p
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających 15w 15p
 • Projektowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych 15w 15l
 • Projektowanie modułowe 15p

Przedmioty obieralne:

 • Badanie i diagnostyka obrabiarek 15w 15l
 • Optymalizacja procesów obróbki i montażu 15w 15l
 • Diagnostyka techniczna i termalna 15w 15l
 • GPS i analiza wymiarów 15w 15l
 • Projektowanie technologii z wykorzystaniem systemów CAD 15w 15l
 • Rapid prototyping i rapid manufacturing 15w 15l
 • MES-2 15ćw 15p

opisy przedmiotów: www.wbmiz.put.poznan.pl, zakładka ECTS, rok akad. 2012/13

Obszary/przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Projekt żyrostatu wspomagającego trening kajakarzy
 • Konstrukcja zespołu ruchu obrotowego części w procesie obróbki powierzchniowej
 • Konstrukcja części mechanicznej gokarta z napędem nożnym wspomaganym elektrycznie
 • Konstrukcja urządzenia do zwijania taśmy ażurowej z tworzywa sztucznego
 • Projekt przewoźnej piły taśmowej do drewna
 • Konstrukcja szkieletu klasycznego niskowejściowego autobusu miejskiego na bazie autobusów MAN Lion`s City A21 i A78
 • Technologiczne możliwości odzyskiwania i wykorzystania ciepła z obrabiarek skrawających do metalu
 • Projekt oklejarki obrzeży plyt meblowych
 • Konstrukcja mechanizmu obrotu kopuły stanowiska do obserwacji ciał niebieskich
 • Konstrukcja urządzenia peryferyjnego wypalarki laserowej blach
 • Konstrukcja ruchomej głowicy oświetlenia projektorowego
 • Konstrukcja obrabiarki do obróbki długich przedmiotów
 • Automatyzacja stanowiska przykręcania zawiasów do drzwi przednich samochodu
 • Konstrukcja formy wtryskowej o zmiennej temperaturze pracy
 • Projekt rolkowej giętarki do blach
 • Opracowanie zautomatyzowanego stanowiska montażu złączki elektrycznej
 • Konstrukcja pojazdu zwiadowczego do pracy w trudnym terenie
 • Hydrauliczny układ odzysku energii w wózku widłowym
 • Projekt automatycznego magazynu do opon samochodowych
 • Analiza MES sztywności ramienia górnego robota przemysłowego
 • Konstrukcja samojezdnej wiertnicy geologicznej
 • Konstrukcja mieszalnika lemieszowego do sypkich wyrobów spożywczych
 • Modernizacja śluzy doprowadzającej tytoń w maszynie Protos 80
 • Konstrukcja automatycznej komory do napylania proszkowego
 • Konstrukcja prasy do produkcji brykietu opałowego
 • Projekt automatycznego doprowadzenia główek dyspenserów do napełniaczki firmy Fillpack
 • Projekt automatycznego doprowadzenia spodów dyspenserów do napełniaczki firmy Fillpack
 • Konstrukcja przenośnej obrabiarki do kształtowania kołnierzy rur
 • Konstrukcja półautomatycznej giętarki do rur
 • Projekt urządzenia do cięcia materiałów miękkich
 • Projekt wykrawarki do wycinania kształtowego
 • Zautomatyzowane urządzenie do zatapiania drutu w świeczkach ozdobnych
 • Stanowisko montażowe rozdzielnic SN
 • Konstrukcja formy wtryskowej elementu rolety
 • Badanie sztywności układu OUPN podczas nacinania rowków pod pierścienie tłokowe
 • Projekt plotera frezującego z przesuwnym stołem
 • Analiza odchylenia kinematycznego i dynamicznego kół zębatych o zębach prostych
 • Badania i analiza porównawcza olejów przekładniowych  
 • Konstrukcja magazynu blach współpracującego z linią wycinającą laserowo
 • Przekładnia stożkowa
 • Stateczność płyty prostokątnej z otworem
 • Skręcanie prętów cienkościennych otwartych w ujęciu metody elementów skończonych
 • Analiza wytrzymałości ramy nośnej przenośnika taśmowego z zastosowaniem metody elementów skończonych
 • Konstrukcja i analiza wytrzymałościowa ramy nośnej przyczepy rolniczej
 • Trójwarstwowa płyta prostokątna z rdzeniem sinusoidalnym
 • Wytrzymałość konstrukcji ramy cienkościennej symulatora pojazdu samochodowego
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych- właściwości okładziny kształtowanej liniowo
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych - właściwości okładziny kształtowanej mikroliniowo
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych - właściwości rdzeni z piany poliuretanowej
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych - wpływ grubości okładziny
 • Podpory poziomego zbiornika walcowego
 • Stateczność poziomego zbiornika podziemnego

Kontakt: roman.staniek@put.poznan.pl