CAx

Nazwa Zajęć: 
CAx w mechatronice
Rodzaj: 
Lab.
Kierunek: 
MECH
Stopień: 
I
Semestr studiów: 
7
Semestr: 
Zimowy
Opis: 

WARUNKI ZALICZENIA

Zajęcia laboratoryjne zaliczane są na podstawie obecności oraz sprawozdania.
W sprawozdaniu należy umieścić:
1. zrzut ekranowy części wykonanej według instrukcji,
2. zrzut ekranowy części dodatkowej,
3. wnioski z zajęć.
W nazwie tworzonych części należy umieścić swoje nazwisko.
Sprawozdanie należy przesłać w terminie 2 tygodni od zakończenia zajęć na adres mailowy prowadzącego dane zajęcia.
Po zakończeniu zajęć ze stanowiska komputerowego należy usunąć wszystkie swoje pliki.

Podręcznik Szybki start do programu ZW3D można pobrać z poniższego adresu:

 http://www.zw3d.com.pl/35-news/latest-news/322-szybki-start-w-cad-darmowy-podrecznik

Roczną darmową licencję edukacyjną można pobrać logując się z użyciem adresu mailowego w domenie @put.poznan.pl oraz @student.put.poznan.pl poprzez stronę:

http://www.zw3d.com.pl/moduly-zw3d/student-cad-cam#pobierz