CAD

Nazwa Zajęć: 
Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM
Rodzaj: 
Proj.
Lab.
Kierunek: 
MiBM(KMU)
Stopień: 
II
Semestr studiów: 
2
Semestr: 
Zimowy
Opis: 

WARUNKI ZALICZENIA

Zajęcia laboratoryjne zaliczane są na podstawie obecności oraz sprawozdania.
W sprawozdaniu należy umieścić:
1. zrzut ekranowy części wykonanej według instrukcji,
2. zrzut ekranowy części dodatkowej,
3. wnioski z zajęć.
W nazwie tworzonych części należy umieścić swoje nazwisko.
Sprawozdanie należy przesłać w terminie 2 tygodni od zakończenia zajęć na adres mailowy prowadzącego dane zajęcia.
Po zakończeniu zajęć ze stanowiska komputerowego należy usunąć wszystkie swoje pliki.

Projekt należy oddać w wersji papierowej do dnia 26.01.2016. Wymagana zawartość projektu to:
1. Przedstawienie problematyki projektu i rozpoznanie stanu techniki w tym obszarze.
2. Opracowanie wariantów konstrukcyjnych, ich ocena i wybór najlepszego.
3. Wykonanie niezbędnych obliczeń.
4. Opracowanie koncepcji rozwiązania - złożenie 3D w  programie ZW3D.
5. Wykonanie rysunku złożeniowego i wybranego rysunku wykonawczego.

Podręcznik Szybki start do programu ZW3D można pobrać z poniższego adresu:

 http://www.zw3d.com.pl/35-news/latest-news/322-szybki-start-w-cad-darmowy-podrecznik

Roczną darmową licencję edukacyjną można pobrać logując się z użyciem adresu mailowego w domenie @put.poznan.pl oraz @student.put.poznan.pl poprzez stronę:

http://www.zw3d.com.pl/moduly-zw3d/student-cad-cam#pobierz