Mrozek MiUT

Nazwa Zajęć: 
Maszyny i Urządzenia Technologiczne
Rodzaj: 
Lab.
Kierunek: 
MiBM, ZiP, MECH
Stopień: 
I
Semestr studiów: 
5
Semestr: 
Zimowy
Opis: 

Poniedziałek: 8:00

Wtorek: 8:00, 9:45, 11:45, 13:30.

Hala 20

UWAGA

Z zajęć laboratoryjnych należy wykonać jedno sprawozdanie na grupę zgodnie ze wzorem z załącznika.