Programowanie Robotów i Obrabiarek CNC

Nazwa Zajęć: 
Programowanie Robotów i Obrabiarek CNC
Rodzaj: 
Wyk.
Lab.
Kierunek: 
MIBM, spec. IM, IRW
Stopień: 
I
Semestr studiów: 
6
Semestr: 
Letni
Opis: 

Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się na hali H20 (w okolicach obrabiarek CNC).

Warunki zaliczenia laboratorium:

  1. Obecność na zajęciach (uwaga: nie będzie możliwe odrobienie ćwiczeń),
  2. Wykonane poprawnie ćwiczenia,
  3. Pozytywne oceny z wejściówek z poszczególnych ćwiczeń

Tematy ćwiczeń:

  1. Programowanie obróbki z wykorzystaniem cykli obróbkowych.
  2. Programowanie tokarki w systemie ShopTrain.
  3. Obróbka na frezarce CNC
  4. Obróbka na tokarce CNC