Programowanie Obrabiarek CNC II

Nazwa Zajęć: 
Programowanie Obrabiarek CNC II
Rodzaj: 
Wyk.
Lab.
Kierunek: 
MiBM-KMU
Stopień: 
I
Semestr studiów: 
3
Semestr: 
Letni
Opis: 

Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się na hali H20 (w okolicach obrabiarki CNC).

Ćwiczenia realizowane są w 2 cyklach, każdy cykl po 3 ćwiczenia.

Warunki zaliczenia laboratorium:

  1. Obecność na zajęciach (uwaga po zakończeniu cyklu I, nie będzie możliwe odrobienie tych ćwiczeń),
  2. Oddanie poprawnych sprawozdań.
  3. Pozytywne oceny z wejściówek z poszczególnych ćwiczeń -każde ćwiczenie będzie poprzedzone sprawdzianem.

Tematy ćwiczeń:

Cykl I

  1. Programowanie zarysów swobodnych w układzie sterowania firmy Heidenhain
  2. Programowanie tokarki w systemie ShopTurn
  3. Programowanie obróbki 3+2 osi

Cykl II

  1. Programowanie obróbki dowolnych zarysów w układzie sterowania TNC407
  2. Obróbka na tokarce CNC
  3. Obróbka 3+2 osi na frezarce

 

Pomoce

Link do strony Heidenhain, z której mozna pobrać edukacyjną wersję programu "Programming Station iTNC530) (w wierszu "PC Software" a następnie "Programming station": http://content.heidenhain.de/filebase/