Badania Maszyn CNC

Nazwa Zajęć: 
Badania Maszyn CNC
Rodzaj: 
Wyk.
Lab.
Kierunek: 
MiBM, KMU
Stopień: 
II
Semestr studiów: 
4
Semestr: 
Letni
Zimowy
Opis: 

Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się na hali H20 (w okolicach obrabiarek CNC).

Grupa ćwiczeniowa dzielona jest na dwie podgrupy i każda z podgrup wykonuje inne ćwiczenie.

Do wykonania są 4 ćwiczenia.

Czas wykonania 1 ćwiczenia od 1 do 2 jednostek zajęciowych (od 1.5 do 3 godzin zegarowych).

Warunki zaliczenia laboratorium:

  1. Obecność na zajęciach (uwaga po zakończeniu cyklu I, nie będzie możliwe odrobienie tych ćwiczeń),
  2. Oddane poprawne sprawozdania,
  3. Pozytywne oceny z wejściówek z poszczególnych ćwiczeń.

Tematy ćwiczeń:

Cykl I

  1. Badanie dokładności pozycjonowania obrabiarek CNC laserowym systemem pomiarowym.
  2. Badanie dokładności pozycjonowania osi obrotowych.

Cykl II

  1. Badanie dokładności obrabiarek szybkim testem QC-10.
  2. Pomiar prostoliniowości ruchu laserowym systemem pomiarowym.