Obrabiarki CNC - projekt

Nazwa Zajęć: 
Obrabiarki CNC - projekt
Rodzaj: 
Proj.
Kierunek: 
MiBM, Mechatronika
Stopień: 
I
Semestr studiów: 
6
Semestr: 
Letni
Opis: 

Przedmiotem tego projektu jest nauka tzw. ręcznego programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Miejsce zajęć sala 627 w budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

Na poszczególnych ćwiczeniach każdy student ma zadanie opracować program sterujący obróbki wskazanego przez prowadzącego zajęcia przedmiotu.

Poszczególne ćwiczenia wnoszą nową wiedzę z zakresu programowania obrabiarek. Na kolejnych ćwiczeniach wymagana jest również znajomość zagadnień z poprzednich ćwiczeć. Dlatego też bardzo ważne jest regularne i systematyczne przygotowywanie się do tych ćwiczeń. Tematy, które były już omawiane na będą powtórnie przypominane!

Do poszczególnych ćwiczeń przygotowane są instrukcje, które można pobrać (linki poniżej) w celu dobrego przygotowania się.

Warunki zaliczenia ćwiczenia:
 

  1. Obecność na zajęciach - ponieważ jest ograniczona liczba miejsc w laboratorium (18 komputerów) ewentualne odrabianie ćwiczeń jest możliwe tylko w przypadku wolnych stanowisk.
  2. Pozytywne oceny z wejściówek - zakres wymaganej wiedzy przedstawiony jest w instrukcjach.
  3. Poprawnie wykonane i zaliczone zadania.

Tematy ćwiczeń:

  1. Frezarka. Ćwiczenie 1. Obróbka prostych kształtów.
  2. Frezarka. Ćwiczenie 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia.
  3. Frezarka. Ćwiczenie 3. Obróbka z wykorzystaniem cykli obróbkowych.
  4. Frezarka. Ćwiczenie 4. Programowanie obróbki w systemie ShopMill.
  5. Tokarka. Ćwiczenie 5. Obróbka wałka wielostopniowego.
  6. Tokarka. Ćwiczenie 6. Programowanie obróbki wałka kształtowego w systemie ShopTurn

Pomoce

Program SinuTrain Operatie można pobrać ze strony: 

https://www.industry.siemens.com/topics/global/en/cnc4you/cnc_downloads/sinutrain_downloads/Pages/sinutrain_downloads.aspx

 

Katalog narzedzi skrawających CoroKey 2010: http://www.sandvik.coromant.com/SiteCollectionDocuments/downloads/global/catalogues/pl-pl/CoroKey_2010.pdf

Aplikacja internetowa doboru narzedzi i parametrów obróbki ToolScout: http://www.toolscout.de/ToolScout/