Maszyny i Urządzenia Technologiczne

Nazwa Zajęć: 
Maszyny i Urządzenia Technologiczne
Rodzaj: 
Lab.
Kierunek: 
MiBM (niestacjonarne)
Stopień: 
I
Semestr studiów: 
5
Semestr: 
Zimowy