Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek CNC - projekt (niestacjonarne)

Nazwa Zajęć: 
Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek CNC - projekt
Rodzaj: 
Proj.
Kierunek: 
MiBM, IM (niestacjonarne)
Stopień: 
II
Semestr studiów: 
4
Semestr: 
Letni
Opis: 

Na zajęciach projektowych każdy student ma za zadanie opracować indywidualny program obróbki części na frezarce CNC z układem sterującym Heidenhian.

Podstawą zaliczenia projektu jest dostarczenie projektu w formie papierowej oraz elektronicznej (pliku programu) do końca semestru.

Wersja papierowa powinna zawierać:

- rysunek przedmiotu z zaznaczonym przyjętym układem współrzędnych,

- listę narzędzi z dobranymi oraz obliczonymi parametrami obróbki,

- wydruk programu.

Program obróbki powinien być przygotowany w programie komputerowym iTNC 530 Programming station pobranym ze strony firmy Heidenhain