Konstrukcja form wtryskowych

Nazwa Zajęć: 
Konstrukcja form wtryskowych
Rodzaj: 
Wyk.
Proj.
Kierunek: 
MiBM
Stopień: 
II
Semestr studiów: 
1
Semestr: 
Zimowy
Opis: 

Studenci indywidualnie podejmują się rozwiązania problemów technologicznych i konstrukcyjnych związanych z budową form wtryskowych na podstawie wybranego lub narzuconego przez prowadzącego elementu. Ponadto każdy ze studentów ma możliwość zaprezentowania i przekonsultowania postępów swojej pracy na forum grupy. Każda z osób musi zaprezentować przynajmniej trzy etapy pracy. 

Cele: 

  • poznanie podstaw konstrukcji form wtryskowych dla tworzyw termoplastycznych,
  • zwrócenie uwagi na istniejące problemy związane z konstrukcją i technologią budowy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw,
  • poszerzenie szeroko-pojętej kultury technicznej w dyskusjach prowadzonych w trakcie prezentowania projektów,
  • kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji, stawiania pytań, argumentowania swoich pomysłów oraz przekonań na płaszczyźnie rozwiązywania problemów technicznych oraz poza nią.

Materiały dostępne są na stronie: http://ecooling.put.poznan.pl/ po zalogowaniu w zakładce Prace dyplomowe