MiUT

Nazwa Zajęć: 
Maszyny i Urządzenia Technologiczne
Rodzaj: 
Lab.
Kierunek: 
MiBM, MECH., ZiIP
Stopień: 
I
Semestr studiów: 
5
Semestr: 
Zimowy
Opis: 
Tematy ćwiczeń:
 
Cykl I
1. Badanie sprawności przekładni mechanicznej.
2. Przygotowanie do pracy frezarki CNC.
3. Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej.
 
Cykl II
1. Pomiar i nastawianie luzu w stole obrotowym NC.
2. Obróbka części na tokarce CNC.
3. Kształtowanie krzywych specjalnych.