Projekty

Tytuł Rodzaj Kierownik Numer
Uniwersalne wysokowydajne 5 osiowe centrum obróbkowe ze stołem uchylno obrotowym Projekt Badawczy dr hab. inż. Roman Staniek INNOTECH-K3/IN3/13/226352/NCBR/14 2014
2017
Rodzina uniwersalnych, wysokowydajnych centrów tokarskich nowej generacji Projekt Badawczy dr hab. inż. Roman Staniek INNOTECH-K3/IN3/19/226994/NCBR/14 2014
2016
Indukcyjne formy wtryskowe dla złączy elektrotechnicznych i elektronicznych Projekt Badawczy dr hab. inż. Roman Staniek INNOTECH-K2/IN2/60/182932/NCBR/13 2013
2015
System selektywnego doboru komponentów w montażu obrabiarek Projekt Rozwojowy dr inż. Andrzej Gessner 76/L-3/2011 2012
2015
Opracowanie nowego urządzenia do cięcia wydruków wielkoformatowych Prace na rzecz przemysłu dr inż. Marcin Pelic 22-1190/2014 JGN 2014
2014
System szybkiego przygotowania odlewów do obróbki i minimalizacji naddatków obróbkowych Projekt Rozwojowy dr inż. Andrzej Gessner 0909/R/T02/2010/10 2010
2013
Dokładność, dynamika i sztywność NC stołów obrotowych z napędem bezpośrednim Projekt Własny dr hab. inż. R. Staniek, prof. PP KBN-22-4172/T02/2007/32 2008
2011
Typoszereg precyzyjnych dyskretnych urządzeń obrotowych pozycjonujących Projekt Rozwojowy dr hab. inż. R. Staniek, prof. PP Grant rozwojowy Nr R03 044 03, decyzja Nr 0520/R/T02/2007/ 2007
2010
Konstrukcja i badania manipulatora typu „złap i przenieś” (pick and place) z wykorzystaniem cieczy magnetoreologicznej i napędem płynowym Projekt Własny dr inż. A. Myszkowski KBN-22-2557/T02/2007/32 2007
2010
Konstrukcja i badania urządzeń zadających i dotykowych z cieczami magnetorelogicznymi i z siłowym sprzężeniem zwrotnym Projekt Własny prof. dr hab. inż. A. Milecki. KBN-22-1651/T07/2005/29 2005
2008
Projektowanie, technologia i dokładność dwuskokowych przekładni spiroidalnych Projekt Promotorski dr hab. inż. R. Staniek. (A. Gessner) KBN-22-3362/T02/06/31 2006
2008
Podstawy teoretyczne i badania synchronizacji ruchów w sterowanych numerycznie układach nacinania uzębień Projekt Własny dr inż. W. Ptaszyńsk KBN-22-1672/T07/2005 2005
2008
Poprawa własności serwozaworów elektrohydraulicznych dzięki piezoelektrycznemu elementowi belkowemu zastosowanemu jako przysłona dyszy Projekt Własny dr inż. D. Sędziak KBN-22-1483/T07/2005/28 2005
2007
Modelowanie i badania liniowego serwonapędu elektrohydraulicznego z dwoma silnikami skokowymi jako elementami zadającymi zaworu Projekt Promotorski prof. dr hab. inż. A. Milecki. (J. Ortmann) KBN-22-0559/T02/2006/30 2006
2007
Modernizacja zataczarki do narzędzi Projekt Celowy dr inż. W. Ptaszyński nr 6 T07 2004 C/06517 (PC-22-03658/C.T07-6/05) 2005
2006
Rodzina uniwersalnych małych frezarek narzędziowych sterowanych numerycznie typu FN Projekt Celowy dr hab. inż. R. Staniek, prof. PP nr 6 ZR8 2005 C/06603 (PC-22-321/05) 2005
2006
Kształtowanie elementów dwuskokowej przekładni ślimakowej na obrabiarce numerycznej narzędziem jednoostrzowym Projekt Promotorski prof. dr hab. inż. R. Grajdek. (K. Netter) KBN-22-1498/T07/2003/24 2004
2006
Podstawy teoretyczne i badania nowej generacji urządzeń obrotowych pozycjonujących z przekładniami spiroidalnymi Projekt Własny dr inż. R. Staniek. KBN-22-1317/T07/03/24 (nr 5 T07C 026 24) 2003
2005
Wdrożenie nowych technologii kształtowania uzębień czołowych na obrabiarkach sterowanych numerycznie i ich zastosowanie w budowie precyzyjnych urządzeń pozycjonujących. Projekt Celowy dr inż. R. Staniek nr 6 T07 0044 2002C/05864 (PC-22-3300/C.T07-6/03) 2003
2004
Badanie możliwości uzyskiwania małych prędkości ruchu przez liniową serwojednostkę elektrohydrauliczną z silnikiem skokowym i elektrycznym sprzężeniem zwrotnym Projekt Promotorski dr hab. inż. A. Milecki, prof. PP. (A. Myszkowski) KBN-22-1153/02/22/MT 2002
2003
Stabilizacja małych prędkości liniowego serwonapędu elektrohydraulicznego z semiaktywnym tłumikiem magnetoreologicznym Projekt Promotorski dr hab. inż. A. Milecki, prof. PP. (D. Sędziak) KBN-22-1536/T07/01/20 2001
2002
Zastosowanie nowoczesnych technik regulacyjnych do poprawy właściwości liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych Projekt Własny dr hab. inż. A. Milecki, prof. PP KBN-22-1241/T07/00/18 2000
2002
Nowa rodzina frezarek o budowie modułowej typu FS Projekt Celowy dr inż. R. Staniek nr 7 T07D 085 99C/4659 (PC-22-1926/C.T07-7/97) 1999
2001
Teoretyczne badania nieliniowości obiegowych silników hydraulicznych Projekt Promotorski dr hab. inż. M. Kujawski, prof. PP. (Drogosz) KBN-22-1234/T07/00/18 2000
2001
Nowa metoda kształtowania uzębień czołowych oraz ich badania w przekładniach spiroidalnych Projekt Własny dr hab. inż. R. Grajdek KBN 1012/T07/98/15 1998
2000

Strony