Badania

Zakres prac badawczych prowadzonych w ramach ZMT:

  • Konstrukcja, budowa prototypów, badania i wdrożenie do produkcji typoszeregu stołów obrotowych sterowanych numerycznie

  • Konstrukcja, budowa prototypów, badania i wdrożenie do produkcji rodziny frezarek NC  o budowie modułowej typu FS

  • Konstrukcja, budowa prototypów, badania i wdrożenie do produkcji nowej generacji stołów obrotowych NC z płaską przekładnią spiroidalną

  • Podstawy teoretyczne kształtowania, technologia i badania uzębień czołowych oraz ich wdrożenie w urządzeniach podziałowych i przekładniach spiroidalnych

  • Konstrukcja, budowa prototypu, badania i wdrożenie do produkcji rodziny frezarek narzędziowych sterowanych numerycznie typu FN

  • Konstrukcja, budowa prototypów i badania precyzyjnych serwonapędów elektrohydraulicznych z silnikiem skokowym oraz:

  •  mechanicznym sprzężeniem zwrotnym

  •  elektrycznym sprzężeniem zwrotnym

  •  zaworem proporcjonalnym

  • Konstrukcja, budowa prototypów i badania liniowych i obrotowych tłumików i hamulców z cieczą MR

Wykaz projektów prowadzonych w ZMT